Handicaptabel

Playing handicap heren - 9 holes

Playing handicap heren - 18 holes

Playing handicap dames - 9 holes

Playing handicap dames - 18 holes

Scorekaart
Local rules - Standaard

Buiten de baan” wordt aangegeven door witte palen, klinker- of asfaltpaden of water in een NIET gemarkeerde waterhindernis.

 • Een bal die de grens met “Buiten de baan” passeert en achter deze grens komt te liggen is “Buiten de baan”, ook als deze op een ander deel van de baan ligt.
 • “Grond in bewerking” wordt aangegeven door blauwe palen c.q. bordjes “G.U.R.”. Indien er sprake is van “Grond
  in bewerking” (regel 25-1a), dan is men verplicht die belemmering te ontwijken volgens regel 25-1b.
 • Afstandsmarkeringen onderdelen van de beregeningsinstallatie zijn vaste obstakels.
 • Tijdelijke Local Rules zijn te vinden op het mededelingenbord in het clubhuis. Algemene informatie
 • Gaarne divots terugleggen, pitchmarks herstellen, bunkers aanharken.
 • U dient 9 holes te spelen binnen 2.06 uur, 18 holes binnen 4.12 uur.
Local rules - Tijdelijk

Tijdelijke plaatselijke regels per 01-05-2022:

Integraal onderdeel van de baan (green hole 3):

De heg gebouwd van wilgentakken links van green hole 3 is integraal onderdeel van de baan. Dit is inclusief de vaste palen die de heg ondersteunen.

Laterale hindernis (hole 5):

De laterale hindernis links van hole 5 strekt zich uit tot aan het asfaltpad dat de grens van “buiten de baan” aangeeft.

Vast obstakel bij hole 15:

Wanneer het hek rechts van de green een belemmering vormt voor ligging van de bal, het innemen van stand of voorgenomen swing, dan mag de speler dit vaste obstakel zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1b met als beperking dat het referentiepunt (dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering) bepaald moet worden zonder over, door of onder het obstakel te reiken.

Uitwerpselen

Uitwerpselen van ganzen mogen naar keuze van de speler worden behandeld als:

 • een los natuurlijk voorwerp dat mag worden verwijderd volgens Regel 15.1, of
 • grond in bewerking waarvan ontwijken is toegestaan volgens Regel 16.1.

Bal verloren of buiten de baan (OB).

Als de bal van een speler verloren is buiten een hindernis of het is bekend of praktisch zeker dat deze buiten de baan is, dan mag de speler op alle holes als volgt handelen in plaats van handelen volgens het principe van slag en afstand (regel 18.2).

Met twee strafslagen mag de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal droppen in de dropzone die alsvolgt wordt bepaald (zie Regel 14.3):

Bepaal de twee bij benadering vastgestelde referentiepunten:

 1. Referentiepunt voor de bal: het punt waar de oorspronkelijke bal vermoedelijk:
 • tot stilstand is gekomen op de baan;
 • het laatst de grens van de baan heeft gekruist of verloren is gegaan.
 1. Fairway referentiepunt: het punt op de fairway van de hole die wordt gespeeld dat het dichtst bij het referentiepunt voor de bal is, maar niet dichter bij de hole dan het referentiepunt voor de bal.

Voor het toepassen van deze plaatselijke regel betekent “fairway” elk grasgebied dat is gemaaid op fairwayhoogte of lager.

Als de bal vermoedelijk verloren is op de baan of het laatst de grens van de baan heeft gekruist voor het begin van de fairway, dan kan het fairwayreferentiepunt een pad met gras zijn, gemaaid op fairwayhoogte of lager, of een afslaglocatie van de hole die wordt gespeeld.

Afmeting van de dropzone gebaseerd op de twee referentiepunten. Overal tussen:

 • een lijn vanaf de hole door het referentiepunt voor de bal (en binnen twee clublengten aan de buitenkant van die lijn), en
 • een lijn vanaf de hole door het fairwayreferentiepunt (en binnen twee clublengten aan de fairwaykant van die lijn).

Maar met de volgende beperkingen voor de plaats van de dropzone:

 • deze moet in het algemene gebied zijn, en
 • deze mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt voor de bal.

Als de speler een bal in het spel heeft gebracht volgens deze plaatselijke regel:

 • Dan is de oorspronkelijke bal, die verloren of buiten de baan is, niet langer in het spel en mag niet worden gespeeld.
 • Dit geldt zelfs als de bal wordt gevonden op de baan voor het einde van de 3 minuten zoekperiode (zie Regel 6.3b).

Maar de speler mag deze mogelijkheid niet gebruiken voor de bal als:

 • bekend of praktisch zeker is dat de bal tot stilstand is gekomen in een hindernis, of
 • de speler een provisionele bal heeft gespeeld met straf van slag en afstand (zie Regel 18.3).

Een speler mag deze mogelijkheid gebruiken voor een provisionele bal die niet is gevonden of waarvan bekend of praktisch zeker is dat deze buiten de baan is.

Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf.