Handicaptabel

Playing handicap heren - 9 holes
Playing handicap heren - 18 holes

Playing handicap dames - 9 holes

Playing handicap dames - 18 holes

Scorekaart
Local rules

Tijdelijke plaatselijke regels per 14-06-2020:

De volledige uitwerking van onderstaande plaatselijke regels is te vinden op de website danwel in de “Committee Procedures”.

Integraal onderdeel van de baan (green hole 3):

De heg gebouwd van wilgentakken links van green hole 3 is integraal onderdeel van de baan. Dit is inclusief de vaste palen die de heg ondersteunen.

Laterale hindernis (hole 5):

De laterale hindernis links van hole 5 strekt zich uit tot aan het asfaltpad dat de grens van “buiten de baan” aangeeft.  

Vast obstakel bij hole 15:

Wanneer het hek rechts van de green een belemmering vormt voor ligging van de bal, het innemen van stand of voorgenomen swing, dan mag de speler dit vaste obstakel zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1b met als beperking dat het referentiepunt (dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering) bepaald moet worden zonder over, door of onder het obstakel te reiken.

Uitwerpselen

Uitwerpselen van ganzen mogen naar keuze van de speler worden behandeld als:                             

  • een los natuurlijk voorwerp dat mag worden verwijderd volgens Regel 15.1, of
  • grond in bewerking waarvan ontwijken is toegestaan volgens Regel 16.1.

Verboden Speelzone op hole 3 (NPZ)

De gemarkeerde GUR gebieden (ingezaaide gebieden) op hole 3 moeten beschouwd worden als verboden speelzones. Deze abnormale baanomstandigheden moeten ontweken worden volgens Regel 16.1f

Plaatsen in bunker

Als de bal van de speler in een bunker ligt, mag de speler éénmaal een bal plaatsen op een plek naar keuze in de bunker binnen 15 cm van de oorspronkelijke ligging van de bal, niet dichter bij de hole. 

Bal verloren of buiten de baan (OB)

Als de bal van een speler verloren is buiten een hindernis of als het bekend of praktisch zeker is dat deze buiten de baan is, dan mag de speler op alle holes in plaats van “slag en afstand” een bal droppen met twee strafslagen in de bijbehorende “relief area”. In de praktijk betekent dit binnen twee clublengten van de dichtstbijzijnde grens van het kortgemaaide gedeelte (bv fairway of tee), zo dicht mogelijk bij de plek waar de bal verloren of buiten de baan is gegaan, niet dichter bij de hole. Deze plaatselijke regel is niet van toepassing als een provisionele bal is gespeeld (zie Committee Procedures 8E-5).

Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf.

Volg steeds de aangegeven Corona richtlijnen!