Nieuwsbrief 31 juli 2020

Corona maatregelen

De burgemeester van Lansingerland, Pieter van de Stadt, heeft ons erop gewezen om de basisregels in acht te blijven nemen.
“Niet verslappen, houd afstand. Als we de huidige voorschriften blijven volgen houden we hopelijk corona onder controle en voorkomen we nieuwe maatregelen”.
Wij verzoeken u de instructies ook op de club op te volgen en elkaar de ruimte te geven zodat we op een veilige manier kunnen genieten van onze prachtige baan & brasserie.
De harken blijven voorlopig nog even uit de bunkers, nog geen 4-ballen in de baan ( behalve in wedstrijdvorm) en nog geen ledenpasjes.
Hartelijk dank voor uw medewerking!

Alleen pinnen

Graag wijzen wij u erop dat wij in de brasserie en bij de receptie alleen pin/contactloze betalingen accepteren. Deze extra maatregel zetten we in tegen de verspreiding van het coronavirus. 

Hartelijk dank voor uw begrip.

2021 over op World Handicap System

In Nederland stappen we vanaf 1 januari 2021 over van het EGA Handicap System naar het World Handicap System (WHS). De handicaps zullen daardoor op een andere wijze berekend worden en het is o.i. belangrijk daar nu al rekening mee te houden. Wat betekent het WHS voor iedere golfer?

Het waarom van het WHS

Wereldwijd zijn er zes verschillende handicapsystemen in gebruik, die elk op een andere wijze de handicaps van spelers berekenen. Dat levert soms verwarrende situaties op. Het World Handicap System (WHS) bepaalt de handicap van iedere speler op dezelfde manier en deze wordt dus ook overal geaccepteerd. Sommige landen werken nu al met WHS, andere volgen nog. Als het WHS in 2021 in de hele wereld ingevoerd is, kun je in alle landen qualifying ronden en wedstrijden spelen.

De belangrijkste veranderingen

  • Na de invoering van het WHS gaat er in de praktijk weinig veranderen: je voert een qualifying score in en de computer berekent je nieuwe handicap.
  • Bij veel spelers kan “de eerste WHS-handicap hoger” zijn dan de laatste EGA-handicap. Dat komt omdat de WHS-handicapberekening heel anders werkt dan die van het huidige EGA-systeem (voor uitleg zie www.ngf.nl/whs)
  • De eerste WHS-handicap wordt bepaald door het gemiddelde van je beste acht scores over je laatste twintig qualifying ronden.
  • De scores die nu ingeleverd worden, worden gebruikt voor het bepalen van de eerste WHS-handicap. Daarom is het van groot belang dat elke golfer de komende tijd zoveel mogelijk qualifying kaarten inlevert. Dan zal de eerste WHS-handicap een goede afspiegeling zijn van de speelsterkte.
  • Toch kan men de toekomstige eerste WHS-handicap niet eenvoudig zelf berekenen omdat er aspecten als course rating, slope rating en dagresultaten van de andere spelers van belang zijn. Maar al voor de invoering van het WHS krijgt een ieder op zijn/haar digitale NGF-pas te zien wat de WHS-handicap op dat moment is.
  • Na de invoering van het WHS mag iedereen, inclusief degenen die een handicap hebben van 4,4 of lager, ook qualifying ronden spelen over 9 holes.
  • Na invoering van het WHS krijgt iedereen die een score invoert meteen te zien wat de provisionele handicap (vermoedelijk nieuwe handicap) is, maar pas de volgende ochtend weet men definitief wat de nieuwe handicap is. De weers- en baanomstandigheden spelen daarbij een rol. Die kunnen aanleiding geven tot een correctie van de score.

De computer berekent je WHS-handicap

Bij de invoering van het WHS rekent de computer de eerste WHS-handicap uit. En als men na invoering van het WHS een score inlevert, dan rekent de computer ook automatisch de nieuwe WHS-handicap uit, net zoals dat nu al gebeurt bij de EGA-handicap.

In de komende tijd zal er meer informatie in de nieuwsbrief gegeven worden over de WHS.

De H&R commissie

Expeditie Lansingerland

De gemeente Lansingerland heeft in samenwerking met een aantal sport- en cultuuraanbieders in de regio een leuk, leerzaam en uitdagend zomerprogramma samengesteld voor de jeugd t/m 18 jaar ; EXPEDITIE LANSINGERLAND.
Een expeditie voor kinderen langs alle schatten die Lansingerland te bieden heeft op het gebied van sport en cultuur.
Zes weken lang kunnen kinderen gratis deelnemen aan workshops en activiteiten in Lansingerland.
Natuurlijk heeft De Hooge Rotterdamsche zich ook aangemeld en op 29 juli ontvingen wij al de eerste groep kinderen.
Onder begeleiding van Jan van ’t Klooster hebben zij op een speels manier kennis gemaakt met onze mooie sport.
We ontvingen veel enthousiaste reacties van de kinderen!
www.lansingerlandbeweegt.nl

Fittingdagen Cobra & Mizuno

Cobra – zaterdag 29 augustus
We kennen Cobra als een innovatief merk, en dat is met de vergevingsgezinde speedzone zeker weer gelukt.

Cobra heeft een zeer toegankelijke lijn aan clubs en door een fitting te boeken kunnen we de juiste combinatie van shaft en club vinden bij jouw swing om het maximale uit je spel te halen.

Zaterdag 29 augustus tussen 11:00 en 15:00 uur komt Cobra op bezoek, en we bieden jou de kans op een uurtje doorlichten van jouw huidige en toekomstige mogelijkheden. Maak via deze link een afspraak voor een vrijblijvende fitting.

Mizuno – zaterdag 5 september
Er wordt gezegd dat Mizuno hét ijzer merk is, maar de Mizuno houten zijn minstens zo goed geworden. Kom langs en ervaar het zelf! Door een fitting te boeken kunnen we de juiste combinatie van shaft en club vinden bij jouw swing om het maximale uit je spel te halen.

Zaterdag 15 september tussen 11:00 en 15:00 uur komt Mizuno op bezoek, en we bieden jou de kans op een uurtje doorlichten van jouw huidige en toekomstige mogelijkheden. Maak via deze link een afspraak voor een vrijblijvende fitting.

Afscheid Lisa 

Na ruim 9 jaar werkzaam te zijn geweest bij De Hooge Rotterdamsche gaat Lisa ons helaas verlaten.
Zij heeft op de golfbaan diverse verantwoordelijkheden gehad; receptioniste, pr en communicatie, (groeps)reserveringen, ledenadministratie en het beheer van het reserveringssysteem.
Lisa vervolgt volgens haar wens haar carrière in het basisonderwijs.
Het bestuur en management bedanken Lisa voor haar jarenlange inzet en wensen haar veel succes en plezier in haar verdere loopbaan.

Op donderdag 6 augustus om 17.00 uur kunt u Lisa nog even uitzwaaien in de brasserie.