Rabobank

Rabobank Zuid-Holland midden

Met elkaar klanten en hun omgeving sterker te maken

Zo luidt onze opdracht. We zijn er in de eerste plaats om bij te dragen aan de ambities van onze klanten. En dat kunnen we alleen doen als we ook oog hebben voor hun omgeving. Dit betekent dat we moeten samenwerken. In woonomgevingen, in netwerken, in sectoren, in ketens – overal waar mensen elkaar kunnen versterken. Omdat het onze overtuiging is dat we met elkaar meer bereiken dan alleen.

Dat doen we op de Rabo-manier:

Altijd persoonlijk
Door klanten duidelijk advies te geven en persoonlijke dienstverlening te bieden, willen we individuele en zakelijke ambities realiseren
Actieve deelname
Door lokaal betrokken te zijn en actief te participeren in de maatschappij, verbeteren we sectoren, onderlinge ketens en elkaars leef-en werkomgeving
Gericht op nu en morgen
Door hechte relaties te onderhouden en voortdurend te innoveren, bouwen we mee aan elkaars welvaart en welzijn op de lange termijn.

Andere bedrijfsleden