Playing handicap

Playing handicap heren - 9 holes

Playing handicap heren - 18 holes

Playing handicap dames - 9 holes

 

Playing handicap dames - 18 holes

Local rules - Standaard
 • De “grens van de baan” wordt aangegeven door:
  1. Witte palen.
  2. De baanzijde van alle openbare asfaltpaden (zie witte paden op de scorekaart).
 • Een bal die de “grens van de baan” volledig heeft gepasseerd is “buiten de baan”.
 • Een bal die tot stilstand komt op of voorbij de openbare asfaltpaden is buiten de baan, zelfs als deze tot stilstand komt op een ander deel van de baan dat binnen de baan is bij het spelen van andere holes.
 • “Grond in bewerking” wordt aangegeven door blauwe of witte lijnen en mag zonder straf ontwekeen worden volgends regel 16-1b. “Grond in bewerking”, aangegeven door blauwe palen met een groene kop of b0ordjes “GUR”, is een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens regel 16-1f.
 • Straf voor overtredeing van een plaatselijke regel:
  algemene straf (twee strafslagen bij strokeplay, verlies van de hole bij matchplay).
 • Tijdelijke Local Rules zijn te vinden op het mededelingen bord in het clubhuis.
Local rules - Tijdelijk

Tijdelijke plaatselijke regels per 28-11-2022:

Plaatsen

Als de bal van een speler in het Algemene Gebied gemaaid op fairwayhoogte of lager ligt, mag de speler de bal zonder straf opnemen, schoonmaken en desgewenst vervangen, en éénmaal plaatsen in hget gebied waarin geplaatst mag worden en dan spelen. Het gebied waarin geplaatst mag worden moet voldoen aan de volgende eisen:

 • Referentiepunt: plaats van de oorspronkelijke bal.
 • Afmeting van het gebied gemeten van referentiepunt: 15 cm, maar met de volgende beperkingen:
  • dit gebied mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt, en
  • dit gebied moet in het algemene gebied zijn.

Bij het handelen volgens deze plaatselijke regel moet de speler een plek kiezen om zijn bal te plaatsen en de procedures te volgen voor het terugplaatsen van een bal volgens de Regel 14.2b(2) en 14.2e.

Integraal onderdeel van de baan (green hole 3):

De heg gebouwd van wilgentakken links van green hole 3 is integraal onderdeel van de baan. Dit is inclusief de vaste palen die de heg ondersteunen.

Laterale hindernis (hole 5):

De laterale hindernis links van hole 5 strekt zich uit tot aan het asfaltpad dat de grens van “buiten de baan” aangeeft.

Vast obstakel bij hole 15:

Wanneer het hek rechts van de green een belemmering vormt voor ligging van de bal, het innemen van stand of voorgenomen swing, dan mag de speler dit vaste obstakel zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1b of als aanvullende optie de bal of een vervangende bal zonder straf droppen in de droppingzone (DZ) rechts van green 15.  Deze DZ is een dropzone onder regel 14.3.

Uitwerpselen

Uitwerpselen van ganzen mogen naar keuze van de speler worden behandeld als:

 • een los natuurlijk voorwerp dat mag worden verwijderd volgens Regel 15.1, of
 • grond in bewerking waarvan ontwijken is toegestaan volgens Regel 16.1.

Bal verloren of buiten de baan (OB).

Als de bal van een speler verloren is buiten een hindernis of het is bekend of praktisch zeker dat deze buiten de baan is, dan mag de speler op alle holes als volgt handelen in plaats van handelen volgens het principe van slag en afstand (regel 18.2).

Met twee strafslagen mag de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal droppen in de dropzone die alsvolgt wordt bepaald (zie Regel 14.3):

Bepaal de twee bij benadering vastgestelde referentiepunten:
A. Referentiepunt voor de bal: het punt waar de oorspronkelijke bal vermoedelijk:

 • tot stilstand is gekomen op de baan;
 • het laatst de grens van de baan heeft gekruist of verloren is gegaan.

B. Fairway referentiepunt :het punt op de fairway van de hole die wordt gespeeld dat het dichtst bij het referentiepunt voor de bal is, maar niet dichter bij de hole dan het referentiepunt voor de bal.

Voor het toepassen van deze plaatselijke regel betekent “fairway” elk grasgebied dat is gemaaid op fairwayhoogte of lager.

Als de bal vermoedelijk verloren is op de baan of het laatst de grens van de baan heeft gekruist voor het begin van de fairway, dan kan het fairwayreferentiepunt een pad met gras zijn, gemaaid op fairwayhoogte of lager, of een afslaglocatie van de hole die wordt gespeeld.

Afmeting van de dropzone gebaseerd op de twee referentiepunten. Overal tussen:

 • een lijn vanaf de hole door het referentiepunt voor de bal (en binnen twee clublengten aan de buitenkant van die lijn), en
 • een lijn vanaf de hole door het fairwayreferentiepunt (en binnen twee clublengten aan de fairwaykant van die lijn).

Maar met de volgende beperkingen voor de plaats van de dropzone:

 • deze moet in het algemene gebied zijn, en
 • deze mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt voor de bal.

Als de speler een bal in het spel heeft gebracht volgens deze plaatselijke regel:

 • Dan is de oorspronkelijke bal, die verloren of buiten de baan is, niet langer in het spel en mag niet worden gespeeld.
 • Dit geldt zelfs als de bal wordt gevonden op de baan voor het einde van de 3 minuten zoekperiode (zie Regel 6.3b).

Maar de speler mag deze mogelijkheid niet gebruiken voor de bal als:

 • bekend of praktisch zeker is dat de bal tot stilstand is gekomen in een hindernis, of
 • de speler een provisionele bal heeft gespeeld met straf van slag en afstand (zie Regel 18.3).

Een speler mag deze mogelijkheid gebruiken voor een provisionele bal die niet is gevonden of waarvan bekend of praktisch zeker is dat deze buiten de baan is.

Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: Algemene straf.

 

Scorekaart