teqwork

Teqwork

Teqwork maakt deel uit van een groep van ondernemingen waartoe ook behoren: Werkpool Flex, Foreign Flex en POS Outsourcing Services. Deze groep onderhoudt een strategische samenwerking met Logejo B.V. De eerste activi¬teiten van een tot de groep behorende (uitzend)onderneming dateren al van zo’n 35 jaar geleden. In Teqwork is de jarenlange ervaring gebundeld op het gebied van de bemiddeling van goed opgeleide technici in de sectoren scheepsbouw, petrochemie (on/offshore) en industrie. Onze projectmanagers kennen niet alleen de (internationale) arbeidsmarkt, zij hebben ook affiniteit met de branche van de tewerkstelling.

Andere bedrijfsleden